تماس باما

تلفن دفتر مرکزی

09138150048 – 03136732969

ایمیل

info@pakmehrco.ir

ادرس شرکت پاک مهر نصف جهان

خیابان هزار جریب کوی سپاهان انتهای فرعی سوم مجتمع بهار طبقه اول

شرکت پاکمهر نصف جهان

آماده ارائه خدمات

سراسر استان اصفهان

خیابان هزار جریب کوی سپاهان انتهای فرعی سوم مجتمع بهار طبقه اول