خرخاکی ها بدنی زره دار و هفت جفت پا دارند.این جانوران حشره نیستند بلکه سخت پوست اند.خرخاکی ها در مناطق مرطوب زندگی می کنند ، چون با آبشش هایی تنفس می کنند که تنها وقتی مرطوب باشند کار می کنند .

خرخاکی عمدتاً از گیاهان در حال فساد تغذیه می کنند . آن ها برای دفاع در برابر دشمنانی مثل عنکبوت ها و صدپاها مایع چسبناکی تولید می کنند یا بدن خود را گلوله می کنند و به شکل توپ درمی آورند . خرخاکی ماده 200 تخم می گذارند و آن ها را با خود حمل می کنند . بچه خرخاکی نیز چند هفته ای بعد از بیرون آمدن از تخم با مادر خود زندگی می کند . حدود دو سال طول می کشد تا نوزادها کاملاً بالغ شوند .

No comment

دیدگاهتان را بنویسید