حدود 350 گونه عقرب وجود دارد و در بعضی مناطق از نظر بالینی از مارها مهمتر می باشند. ماده سمی عقرب در یک زوج غده ، داخل یک کیسه بر آمده نزدیک انهای دم قرار گرفته است. قسمت دمی به یک نیش خمیده به شکل خار ختم می شود. عقربها در شکار قربانی خود را چندین بار نیش می زنند. سمیت عقربها به اندازه آنها بستگی ندارد، بعضی از عقرب های بزرگ بدون خطر می باشند و نیش آنها فقط برآمدگی موضعی سوزش دار ایجاد می کند در حالی که بیشتر گونه های کوچک از خانواده بوتیده خطر ناکتر می باشد. سم عقرب شامل موادی است که روی اعصاب اثر می گذارد و علائم مسمومیت عمومی ایجاد می کند. که شامل: تنفس سریع، عرق کردن زیاد، افزایش ترشحات بزاق، تهوع، استفراغ و تشنج است. مرگ معمولا به علت نارسایی قلب یا فلج دستگاه تنفسی پیش می آید. سمیت یک قطره از سم عقرب آندروکتونوس به مراتب از یک قطره سم مار کبری خطرناکتر است.

میزان مرگ و میر از عقربهای خطرناک به گونه ، سن فرد نیش خورده و تعداد نیش بستگی دارد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید